Waar de rechtspraak tekort schiet, begint het geweld.

Tawergha Foundation

Libya Tawergha Gerechtigheid en Compensatie

Gerechtigheid & Compensatie

Het vijfde doel van deze Stichting is het verkrijgen van gerechtigheid en compensatie voor de slachtoffers van Tawergha.

 

Het is belangrijk dat Libië nastreeft zijn toekomst te bouwen op een solide fundament van gelijkheid, rechtvaardigheid en respect voor de rechtsstaat en de mensenrechten.

 

Zorgen voor een veilige terugkeer, bescherming en ondersteuning van de voormalig inwoners van Tawergha zal hieraan sterk bijdragen en is essentieel voor een succesvolle poging tot nationale verzoening.

 

1

2

3

4

5

Ondersteuning bieden aan organisaties die aan waarheidsvinding doen.

Opstellen van een schade en slachtoffers & daders database.

Ondersteuning bieden voor bemiddeling, rechtsvervolging & rechtszaken.

Ondersteuning bieden aan het creëren van veiligheid & stabiliteit in Tawergha.

Ondersteuning van de wederopbouw van Tawergha.

Gerechtigheid

acties & resultaat

 

 

 

We hebben een uitgebreide 'Acties en Resultaten' pagina gemaakt om de voortgang bij te houden. Klik op de volgende link om te zien waar we mee bezig zijn: Acties & Resultaten

 

 

 

 

Acties voor gerechtigheid in 2013

 

We hebben een database voor alle officiële rapporten over de Tawergha kwestie (zie de media webpagina voor de link) gebouwd en beschikbaar gesteld op meerdere mediaplatformen en de link verzonden naar politieke partijen, overheden, ambassades en belangrijke mensen die verschil zouden kunnen maken.

We hebben een slachtoffers van foltering databank (check de link op de officiële rapporten webpagina) aangemaakt en hierin de verschrikkingen en verachtelijke misdaden tegen de mensheid beschreven en uitgebeeld en we staan ​​op het punt om ons eerste officiële rapport over dit onderwerp te publiceren.

 

 

 

 

Advocaten voor Gerechtigheid Libië

Gerechtigheid & compensatie

 

LFJL is een onafhankelijke niet-gouvernementele liefdadigheids organisatie en, opgericht om het openbaar belang te verdedigen en voor het bevorderen van de rechten van de mens in Libië.

Via haar werk ten bate van een overgangsjustitie, het tegengaan van straffeloosheid en het bevorderen van mensenrechten, constitutionele en juridische hervormingen, hervorming van bestuur en de rechtsstaat, en internationaal lobbywerk,wil LFJL een katalysator worden tijdens de overgangsperiode en daarna, voor de oprichting van een staat op basis van een rechtsstaat en democratie.

 

 

 

 

 

Oslo forum 2012 Mediation

 

Als Libië wil bouwen aan de rechtsstaat, die de doelstelling van en mogelijk de eerste aanleiding tot de revolutie was, dan moeten de regerende autoriteiten wezenlijke maatregelen nemen om de asymmetrie in kracht en het gebrek aan dialoog tussen Pro-revolutionaire bolwerken en volkomen verslagen steden zoals Tawergha en Mshashiya te compenseren. Als een eerste stap, is de staat al opgeroepen geworden om geloofwaardige mechanismen te ontwikkelen voor het onderzoeken en vervolgen van personen die beschuldigd worden van oorlogsmisdaden tijdens de revolutie.

 

 

 

 

UNSMIL

Transitional Justice Foundation(Stichting voor Gerechtigheid tijdens de overgangsperiode)

 

Misdaden die zijn gepleegd tijdens het conflict liggen vers in het geheugen, zij genereren sterke emoties onder de gemeenschappen die het meest hebben geleden. In sommige gevallen werd daders van begane misdaden zelf slachtoffers, terwijl slachtoffers ook daders werden. Een voorbeeld hiervan is de situatie met betrekking tot Misrata en de Tawerghianen, welke verzoening behoeft op basis van waarheid en gerechtigheid.

Libya Tawergha Foundation Logo