North Africa Libya Tawergha IT Training and E-learning

IT training & E-learning

De derde doelstelling van deze stichting is om de jeugd van Tawergha te voorzien van de benodigdheden voor ontwikkeling.


Om dit doel te bereiken, zullen we proberen contact te leggen met organisaties die bereid zijn om gratis training, onderwijs, toegang tot middelen en financiële bijstand te bieden.


Onze eigen bedrijf zal bijdragen wat we kunnen missen of delen, en we hopen dat onze contacten bij bedrijven zoals Microsoft zullen bijdragen om ons doel te verwezenlijken.


Microsoft heeft de Afrika Academy opgericht, een opleidings platform wat gebruik maakt van zowel online als offline leermiddelen, om de Afrikaanse bevolking te helpen bij de ontwikkeling van, zowel technische als zakelijke, vaardigheden ten behoeve van ondernemerschap en een betere inzetbaarheid. De opleidingen van de Afrika Academy zullen vanaf maart 2014, kosteloos,  worden aangeboden aan recent afgestudeerden, regeringsleiders en de Microsoft-partner community. 


Microsoft-medewerkers uit de hele wereld zullen ondersteuning bieden aan het programma door bijvoorbeeld stages bij Microsoft, en bij duizenden partners in Afrika, aan te bieden. Microsoft heeft de taak op zich genomen  om  miljoenen Afrikanen te helpen met het verkrijgen van vaardigheden voor ondernemerschap en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, en dit is slechts de eerste stap in die richting.


Wij zullen tevens proberen in contact te komen met ontwikkelingsprojecten zoals het Samsung Internet Scholen Programma dat voorziet in een technologie-rijke leer- en lesomgeving voorklaslokalen in meerdere landen van Afrika.


Het programma richt zich niet alleen op het inzetten van ICT-infrastructuur als het Digi-bord (digitaal schoolbord),  multifunctionele printers en Notebook’s - maar ook intensief op de implementatie van de infrastructuur, professionele ontwikkeling van onderwijzers, ontwikkeling en beheer van lesinhoud, school administratie en schoolmanagement. Daarnaast richt het programma zich op de uitwisseling van praktijkervaring in de integratie van ICT bij het verbeteren van het leren en lesgeven in de klas.


Als onderdeel van het programma zijn er pilots gestart voor het ontwikkelen van Internet scholen die functioneren op Zonne-energie in antwoord op de gemeenschappelijke uitdaging die veel Afrikaanse plattelands gemeenschappen het hoofd moeten bieden voor wat betreft beschikbare energie en hulpbronnen.


Het Digi-bord biedt vele mogelijkheden voor het uitwisselen en samenwerking tussen en met docenten en studenten over de geografische grenzen heen. Met het Digi-bord kan het Notebook een grote rol spelen in het onderwijs, het geeft toegang tot het internet, maakt video-conferenties mogelijk en kan verbinding maken met alle Notebooks in de lesomgeving. Bovendien kan het dit allemaal tegelijk. Hierdoor biedt het Digi-bord een verbazingwekkende leer- en onderwijservaring aan zowel leerkrachten als aan leerlingen.Libya Tawergha Development Training

Leraren & Trainers

Eén-op-één trainingsessies bieden real-time interactie en de mogelijkheid om moeilijke kwesties te bespreken, zodat elke student een beroep kan doen op aanvullende persoonlijke begeleiding zoveel als nodig is.


 

De Tawergha-Stichting staat voor het feit dat persoonlijke face-to-face training de beste resultaten geeft en bij voorkeur worden gegeven door locale professionele trainers van Tawergha.


Door gebruik te maken van leraren en opleiders uit de regio van Tawergha bereiken we meerdere doelen van de stichting.


Technologie heeft nieuwe manieren van leren mogelijk gemaakt en dit heeft invloed op de opleiding van leraren. Helaas heeft het net zoveel problemen voor de lerarenopleiding veroorzaakt als dat het heeft opgelost. Een van de grootste problemen is om ervoor te zorgen dat beginnende leerkrachten ervaren zijn in het gebruik van technologie in hun manier van onderwijzen en hun eigen studie, en dat dit positieve gevolgen heeft voor de studenten in hun klaslokalen.


Wij zullen IT & E-learning middelen verschaffen voor de leraren & opleiders.

Zij zullen het cursusmateriaal in Arabisch vertalen zodat hun studenten ervan kunnen profiteren. Door het aanbieden van de nieuwste IT technologie aan hen en hun leerlingen, zal deze kennis zich langzaam verspreiden naar de mensen van Tawergha.


De Arabische E-learning les-inhoud zal worden gedeeld met de andere vluchtelingenkampen en eventueel worden verkocht via het Arabische digitale trainingsplatform, gehost door Tawergha, aan andere Arabisch sprekende landen.


Eén-op-één trainingen met Arabisch sprekende trainers in het klaslokaal bieden een constructieve dialoog en tijd voor studenten om te werken aan en te leren van echte voorbeelden.


Deze Stichting doet haar uiterste best tijd en middelen beschikbaar te stellen voor het onderwijzen van de jeugd van Tawergha, zodat zij hun eigen capaciteiten kunnen benutten en ontwikkelen om in economisch, sociaal en politiek opzicht actief mee gestalte te geven aan het eigen leven en dat van de gemeenschap waarvan zij deel uitmaken.


Ontwikkeling

acties & resultaat


 Overzicht van Acties & Resultaten 2014


We hebben een uitgebreide 'Acties en Resultaten' pagina gemaakt om de voortgang bij te houden. Klik op de volgende link om te zien waar we mee bezig zijn: Acties & Resultaten Linkedin Laptop Campagne 2014


Grote IT-tech bedrijven als Microsoft, Symantec, SAP, Adobe en Worknets hebben ons gekwalificeerd als een stichting die  hun steun verdiend door het verstrekken van  gratis software voor de onderwijs en communicatie-centra in de vluchtelingenkampen.

Dit stelt ons in staat om alle  opleidings middelen in de komende paar maanden aan te leveren. Volgende week zullen we de Linked Laptop campagne in gang zetten om bijna 1000 Nederlandse bedrijven om hun afgedankte laptops te vragen die we zullen gebruiken als educatieve platforms voor de Jeugd voor Tawergha organisatie. Ontwikkelings projecten 2013


We zijn flink bezig geweest  met een aantal ontwikkelings projecten en we hopen dat die moeite vanaf begin 2014 vrucht af gaat werpen. De linkedin laptop campagne is opgesteld voor februari 2014, waar we aan duizenden bedrijven in Nederland gaan vragen om hun tweede hands laptops te doneren voor onderwijsdoeleinden in de Tawergha vluchtelingenkampen en een ander project in het Benghazi IDP kamp voor educatieve doeleinden voor meisjes en vrouwen staat in de steigers. Houd uw ogen op de 'wat kan ik doen web pagina' waar we de voortgang en de resultaten zullen plaatsen. Samsung CSR project...

18 November 2013


Vandaag hebben we contact opgenomen met Samsung om hun te vragen of ze de jeugd van  Tawergha  willen opnemen in hun Solar-Powered Internet Schools project in Afrika en meteen antwoord gekregen van de Director IT & B2B solutions in Afrika die onze aanvraag doorgezet heeft aan het hoofd kantoor van Samsung in Korea. Bedankt Thierry!Microsoft E-learning Project...

18 November 2013


We hebben vandaag contact opgenomen met Microsoft Learning Nederland en hebben om assistentie gevraagd met betrekking tot het leveren van OS licenties voor de hardware ten behoeve van IT-opleidingen en e-learning cursussen voor de Jeugd van Tawergha. Microsoft Learning in Nederland heeft hierop gereageerd dat ze eventueel de licenties voor de  hardware kan regelen en heeft contact opgenomen met de Microsoft 4 Afrika Academy om te vragen of ze de jeugd van Tawergha kan helpen met cursussen en trainingsmateriaal. Dank je wel Microsoft!US Partnership Program...

18 November 2013


Deze week zulen we contact opnemen met de Amerikaanse Ambassade om ze te vragen hoe de jeugd van Tawergha van hun Partnership programma kan gebruik maken.New Libya Foundation...

18 November 2013


We hebben contact gemaakt met de 'Stichting voor een nieuw Libië'' in Misurata die onder andere training en opleidingen geeft en hebben een voorstel gedaan om met  hen een ​​partnerschap aan te gaan ten behoeve van het ondersteunen van het verzoeningsproces tussen de jeudgd van  Tawergha en Misrata. Ze hebben ons meteen een antwoord gegeven dat ze graag een ontmoeting met de Jeugd voor Tawergha Organisatie willen inplannen om over de mogelijkheden te spreken. Dank je Rihab!IT Training & Resources...

8 November 2013


Vandaag hebben we contact opgenomen met de  VN om gratis IT-training & benodigdheden aan te bieden voor de jeugd van Tawergha. De dag erna hebben we antwoord ontvangen met de contactgegevens van de juiste persoon. In December gaan we hier vervolg aan geven.

Libya Tawergha Foundation Logo