verbetering van de kansen van werkgelegenheid voor de jeugd van Tawergha

Werkgelegenheid

Bevordering van de werkgelegenheid is het vierde doel van deze Stichting. Het hebben van werk is een belangrijke manier waarop mensen zich verbonden voelen met hun leefgemeenschap en eraan kunnen bijdragen. Wanneer mensen werken, zullen ze:


• een gevoel van verbondenheid hebben

• gelukkiger zijn, en meer zelfverzekerd

• meer vriendschappen en sociale kansen hebben

• meer financiële zekerheid en onafhankelijkheid hebben

• hun vaardigheden en capaciteiten vergrotenIT training & E-learing

Libya Tawergha IT training e-learning

Door het bieden van werkgelegenheid aan professionals uit Tawergha als IT trainers & leraren zullen we bijdragen aan twee belangrijke doelstellingen die deze stichting heeft aangenomen om te behalen.


De trainers & leerkrachten uit Tawergha zullen hun vaardigheden uitbreiden met onze steun en middelen, en op zijn beurt zullen zij instaat zijn hoogwaardige IT trainingen en e-learning te bieden aan hun studenten.


Op dit moment zijn we bezig met het verzamelen en inrichten van alle hardware ten behoeve van de leslokalen en hebben we contact gelegd met Microsoft Learning Nederland die eventueel alle licenties beschikbaar wil stellen en ons heeft voorgesteld aan het Microsoft 4 Africa programma om onze doelen te realiseren. We hebben ons strijdplan gepresenteerd aan de Stichting van de jeugd Tawergha en zij gaan aan hun kant de lokalen regelen. We hopen begin januari de eerste klaslokalen te kunnen voorzien van de benodigde inrichting.


Libya Tawergha Mobile Solar Powered Business

Mobiele onderneming op Zonne energie


Het lijkt ons een goed idee om te beginnen met mobiele, door zonne-energie aangedreven, marktkramen voor het verkopen van producten als ijs, kebab, koffie, allerlei local fast-food of kiosk-artikelen vanuit de Solar-bestelwagens.


Deze Stichting zou financiële steun kunnen verlenen aan de mensen van Tawergha om tweede-hands bestelwagens te kopen. Daarnaast is het nodig de benodigde apparatuur en technische ondersteuning te leveren. De deelnemers aan het project van Tawergha zullen de busjes bouwen en exploiteren.


Wij denken dat deze mobiele ondernemingen een geweldige oplossing zijn voor dit moment.  Zolang ze in hun vluchtelingensituatie vastzitten, kunnen ze op deze manier in hun levensonderhoud voorzien en zodra ze toestemming krijgen om naar huis te gaan in Tawergha kunnen ze de bestelwagens gebruiken als middel van vervoer.


Zuivel & Pluimvee

Libya Tawergha Poultry Project

Het grootschalige, volledig geïntegreerde, Poulty and Dairy Project in Tawergha leverde, voordat het met de grond gelijk werd gemaakt, naast veel zuivel en pluimvee producten ook werkgelegenheid in de vorm van banen en het bood andere kansen, zoals werk-gerelateerde opleidingen & onderwijs.


Tijdens de NAVO-bombardementen & Misrata militie invallen is het Pluimvee & Zuivel project verwoest en de resterende activa zijn ontmanteld.


Het Nederlands Agrarische Ondernemingen onderzoeksverslag (Dutch Agribusiness fact-finding report) stelt dat het Al-Naseem zuivel project in Misurata alle in tact gebleven roerende zaken van de voormalige nationale zuivel projecten in Libië heeft geprivatiseerd.


Wij zullen de heer Mohammed Raied (de eigenaar van Al Naseem) vragen om de mensen van Tawergha te helpen met het opzetten van een nieuw zuivel & pluimvee project door een deel van de goederen terug te geven dat door hen werd meegenomen uit het project van Tawergha.


Wij denken dat dit een mooi gebaar zou zijn om de bevolking te verwelkomen en dat het een eerlijke bijdrage zal leveren aan het proces van verzoening.


Werkgelegenheid

acties & resultaat
Overzicht van Acties & Resultaten 2014


We hebben een uitgebreide 'Acties en Resultaten' pagina gemaakt om de voortgang bij te houden. Klik op de volgende link om te zien waar we mee bezig zijn: Acties & Resultaten

Banen en kleine bedrijven 2014


In goed overleg met de jeugd voor Tawergha organisatie hebben we besloten om de donaties van de komende maanden als financiering te gebruiken om kleine bedrijven in Benghazi op te zetten voor de jongelui uit Tawergha om hen hiermee te voorzien van werk en inkomen. Hiermee stellen we ze tevens in staat om voor een goede prijs goederen en levenswaar in te kopen waardoor we meer voor minder beschikbaar kunnen stellen in de vluchtelingenkampen. De eerste 2000 e-mails aan ​​Arabisch bedrijven waarmee we om hun steun en donaties vragen zijn de afgelopen week verzonden. We zullen deze maand in totaal 11.500 e-mails versturen.

Werkgelegenheidsprojecten 2013


We zijn de afgelopen weken nog niet in staat geweest om iets substantieels voor dit prio 1 doel te doen aangezien we nog steeds bezig zijn met het uitvoeren van de voorbereidende campagnes.

Zodra we de Nederlandse linkedin laptop campagne en de e-mail campagne met het verzoek om financiële ondersteuning gericht aan 11.500 bedrijven in N-Afrika en het Midden-Oosten hebben afgerond, zullen we in staat zijn om vorm te geven aan de plannen die we hebben voor dit belangrijke doel. Houd de 'Wat kan ik er aan doen?' pagina in de gaten voor onze vorderingen.

Al-Naseem Dairy Project...

18 November 2013


Deze week zulen we contact opnemen met de Al-Naseem zuivel fabriek in Misurata en hun vragen om de bevolking van Tawergha te ondersteunen door een deel van de in beslag genomen onderdelen en middelen van het zuivel en pluimvee project uit Tawergha weer terug te geven en hun te ondersteunen met het opzetten van een nieuw project. Tevens zullen we hun vragen om de jeugd van Tawergha deel te laten nemen aan hun jeugdproject. We hebben antwoord ontvangen dat ze ons bericht zouden doorzetten aan de eigenaar van de fabriek.

Libya Tawergha Foundation Logo