Wanneer mogen wij naar huis

Wanneer mogen wij naar huis?

Drie jaar na de etnische zuivering van hun dorp en genocide van de inwoners van Tawergha  is er nog steeds geen uitzicht op een voorspoedige terugkeer naar huis.

 

Ondanks de verontwaardiging die de verschillende hulp organisaties in hun rapporten over de grove mensenrechten schending laten blijken en de veelvuldige beloften op beterschap vanuit het regime van Libië is het nog niet gelukt om deze mensen veiligheid en gerechtigheid te geven.


Nadat zij eerst afgeslacht, verdreven en gevangen gezet zijn blijkt het dankzij de onwil van de inwoners uit  Misrata niet mogelijk om huiswaarst te keren en blijft hun situatie nog net zo uitzichtloos als twee jaar geleden toen zij door diezelfde mensen uit Misrata als zondebok voor de misdaden van Khaddafi werden misbruikt. 30 tot 40.000 kinderen, vrouwen en ouderen wonen op dit moment onder erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingen kampen verspreid over  Libië.


Wij willen graag naar huis

Actie voor Tawergha

De eerste doelstelling van de mensen van Tawergha en deze stichting is het voorspoedigen van de veilige terugkeer van de mensen  naar hun dorp.


 

Het plan van aanpak voor dit eerste kerndoel van de stichting bestaat in de eerste instantie uit het uitoefenen en opbouwen van druk op kernfiguren binnen de verschillende  instanties of bedrijven die doorslaggevende invloed of bevoegdheid hebben. Parallel aan deze actie gaan we een database beschikbaar stellen en aanleggen met informatie en bewijs materiaal omtrent de misdaden tegen de bevolking van Tawergha zodat we deze kunnen overhandigen aan het ICC en tevens als basis kunnen gebruiken voor een  aanklacht tegen de daders uit Misrata aangezien zij een groot obstakel vormen voor de terugkeer van de bevolking. We zullen U hieronder op de hoogte houden van de acties, voortgang en mijlpalen die bereikt zijn.

Laatste Nieuws


Overzicht van Acties & Resultaten 2014


We hebben een uitgebreide 'Acties en Resultaten' pagina gemaakt om de voortgang bij te houden. Klik op de volgende link om te zien waar we mee bezig zijn: Acties & Resultaten

Premier tegen terugkeer vluchtelingen...

juni 2013


Burgers uit Tawergha moeten voorlopig niet naar huis terugkeren. Ze moeten in de kampen die er voor hen bestaan in Tripoli en Benghazi blijven.ICC biedt Libië ruimte voor processen...

mei 2013


Het ICC zegt ook op te willen treden tegen leiders en commandanten van de opstandelingen die het Gadhafi-regime bestreden, wegens door hen begane wandaden. Zij noemde de aanval op Tawergha waarbij velen moesten vluchten. Die mensen leven nu nog in kampen.Kamervragen over Tawergha...

mei 2012


Een rapport van een commissie ingesteld door de VN  concludeert dat militieleden uit Misrata, inwoners uit Tawergha hebben vermoord, willekeurig gearresteerd en gemarteld. De Tawargha verkeren nog altijd in slechte omstandigheden.Mensenrechtenwaarnemer voor Libië nodig..

maart 2012


Human Rights Watch heeft de Verenigde Naties opgeroepen, de "ernstige, voortdurende schendingen" door milities in Libië te veroordelen en een onafhankelijke deskundige aan te stellen om die schendingen in kaart te brengen.Tawergha bestaat niet meer...

november 2011


Tawergha, het stadje dat tijdens de belegering van Misrata door Khaddafi werd gebruikt als hoofdkwartier is een spookstad geworden.

Libya Tawergha Foundation Logo